Inkoopkennis in de zorg toegankelijker maken

Kennis over beschikbaarheid en duurzaamheid van medische hulpmiddelen toegankelijk maken voor inkopers in de zorg. Voor de zorg, mét de zorg. Dat is het doel van Zorg Inkoop Netwerk Nederland, een samenwerking van IAZ, Intrakoop, mProve, NFU en Santeon. Verenigd werken we aan centrale thema’s in de zorg om zo maximaal bij te dragen aan de continuïteit en duurzaamheid van de zorg.

Overzicht landelijke tekorten medische hulpmiddelen

We spreken van een landelijk tekort wanneer medische hulpmiddelen landelijk niet leverbaar zijn voor de zorg, dit waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren en door het Meldpunt contact is gezocht met de leverancier ter verificatie. De definitie van een landelijk tekort is uitgebreid met producten die wegens de transitie van MDD naar MDR-certificaten vanaf 26 mei 2024 niet meer in Europa worden verhandeld. Producten die na 26 mei niet over een geldig CE certificaat of Self declaration beschikken worden ook gekenmerkt als (aankomend) landelijk tekort.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een pagina ingericht met betrekking tot de 'beschikbaarheid van medische hulpmiddelen'. Deze pagina wordt door het IGJ periodiek geactualiseerd.

Onderstaande publicatie van het Overzicht landelijke tekorten medische hulpmiddelen inclusief oplossingsrichtingen is gepubliceerd om de zoek- en afstemmingstijd voor zowel de zorg als de leverancier, distributeur of producent te verkorten.

Door middel van de button 'Totaaloverzicht landelijke tekorten' kan het totaaloverzicht als CSV-bestand worden gedownload. Dit CSV-bestand kan eenvoudig naar een Excel-overzicht worden overgezet. Klik hier voor de uitleg.

 

Inloggen portal

Klik hier voor de de gebruikersvoorwaarden portal Zorg Inkoop Netwerk Nederland

 

AOC omschrijving AOC code Artikelnummer Leverancier Oplossing Verwachte duur tekort Prioriteit Meldingsdatum
Verleng-, verbindinsslang tbv vloeistof 65.02.11.06 Alternatief beschikbaar Definitief niet meer leverbaar Gemiddeld
Injectienaald 65.02.05.02 Alternatief beschikbaar Verwachting: 30 mei weer beschikbaar Gemiddeld
Toedieningssyst. tbv contrastvloeistof 65.02.07.04 In behandeling Verwachting: duurt waarschijnlijk t/m het najaar. Fabrikant kan t/m september niet leveren. Gemiddeld
IVF‑materiaal, Kunstmatige Inseminatie 65.10.39.04 In behandeling Definitief niet meer leverbaar Gemiddeld
Pessarium 65.16.33.01 Alternatief beschikbaar Verwachting: in juni weer beschikbaar Gemiddeld

AOC is de door Zorg Inkoop Netwerk Nederland gehanteerde classificatiecode. Deze code classificeert op basis van “intended purpose”. Het meldpunt kent deze classificatie toe aan medische hulpmiddelen om op basis van de toepassing alternatieve artikelen in beeld te brengen.

Voor meer informatie met betrekking tot de AOC classificatiecode verwijzen we naar; Productinformatie | GMGezondheidszorg

Voor de reden of oorzaak van een landelijk tekort en de verwachte datum van beschikbaarheid is Zorg Inkoop Netwerk Nederland afhankelijk van de informatie die aan haar wordt verstrekt door de leverancier, distributeur of producent. Ter verificatie van de tekorten, treedt het Meldpunt in contact met de leverancier of producent. De leverancier kan zelf aangeven of het landelijk tekort al dan niet geanonimiseerd gepubliceerd dient te worden. Wanneer een leverancier geen informatie verstrekt aan het Meldpunt bij verificatie rondom het landelijk tekort wordt deze te allen tijde geanonimiseerd gepubliceerd.

Wanneer een oplossing voor het landelijk tekort bekend is bij het Meldpunt (bijvoorbeeld alternatieven) wordt dat vermeld in de publicatie. Voor de inhoudelijke informatie rondom de oplossing kunt u contact opnemen met het Meldpunt tekorten medische hulpmiddelen.

Het Meldpunt behandelt informatie met zorg en de informatie wordt met zorg samengesteld op basis van de voor Zorg Inkoop Netwerk Nederland beschikbare informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Nadat het tekort is gepubliceerd, zal het Meldpunt deze regelmatig controleren en updaten ten aanzien van de verwachtte beschikbaarheidsdatum.

 

Mocht u onjuistheden constateren in de informatie zoals gepubliceerd, dan vragen wij u om contact op te nemen met het Meldpunt. Dit kan zowel telefonisch (073 - 212 1234) als per e-mail. Na vaststelling van de onjuistheid zal de publicatie worden aangepast. 

 

De kracht van Zorg
Inkoop Netwerk Nederland

                              In Zorg Inkoop Netwerk Nederland werken IAZ, Intrakoop, mProve, NFU en Santeon                                      samen aan centrale thema’s in de zorg:

 • Lightning bolt icon

  Beschikbaarheid

  Met het landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen bundelen we kennis en capaciteit om ervoor te zorgen dat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt.

 • Lightning bolt icon

  Kennis

  We delen kennis over marktontwikkelingen en ervaringen om samen de inkoop voor de zorg te kunnen verbeteren. 

 • Lightning bolt icon

  Duurzaamheid

  We bekijken de mogelijkheden om samen initiatieven te ontplooien om de zorg verder te verduurzamen.

Meldpunt tekorten medische hulpmiddelen

De beschikbaarheid van medische hulpmiddelen staat onder druk. Bij het landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen kunnen zorgorganisaties, leveranciers en andere samenwerkingspartners (potentiële) tekorten melden. De opvolging wordt centraal geregistreerd, geverifieerd en gecoördineerd. We bundelen kennis en capaciteit om de continuïteit en kwaliteit van de zorg zoveel mogelijk te garanderen.

 

Aanvullende informatie over de werking van het meldpunt.

Procurement Intelligence

 

 

De druk op de diverse toeleveringsketens van medische producten neemt toe. Dit leidt onder meer tot allerlei marktontwikkelingen. De mensen van de Procurement Intelligence Desk volgen deze ontwikkelingen op de voet. Zij delen regelmatig rapportages over deze markt om de kennis van inkopers in de zorg verder te professionaliseren. Hiermee kunnen inkopers kennis delen en betere inkoopkeuzes maken. Dit doen we op een centrale plek voor inkopers in de zorg om relevante markt-, leveranciers- en productinformatie op te halen en brengen.

Supply Chain Resilience

 

 

De medische hulpmiddelen, die we ook als Nederlandse zorgsector gebruiken, komen vanuit de hele wereld. Dat maakt de supply chain ketens lang en kwetsbaar. De mensen van het project Supply Chain Resilience zijn bezig met een digitale tool waarmee instellingen inzicht krijgen in de supply chain van kritieke medische producten. De tool biedt informatie waarmee eventuele kwetsbare punten in supply chains inzichtelijk worden gemaakt en, meestal in samenwerking met de leverancier, kunnen worden versterkt. De supply chains worden op een kaart inzichtelijk gemaakt. 

Uniek initiatief uit de zorg zelf: samenwerken waar dat zinnig is

Deelnemers aan Zorg Inkoop Netwerk Nederland zijn: